ดารัตน์ ชัยมัง(ดาด้า)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 66 ม.2 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

กันเอง แอร์ เซอร์วิส

หมวดหมู่ธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ

ลักษณะกิจการ : จำหน่าย ติดตั้ง ย้าย ล้าง ซ่อม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด

บทนำ

-

โปรโมชั่น