นคเรศ มโนปิยะกุล(ต่อ)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 111/297 ม.10 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

ร้านเสื้อเดลต้าลำพูน

หมวดหมู่ธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ

ลักษณะกิจการ : ผลิตและออกแบบเสื้อ ตัดเย็บ ปักสกรีน

บทนำ

-

โปรโมชั่น