นฤเบศร์ กันทะสะวะ(เบศร์)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 193 ม.6 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

ธุรกิจ

นพดลเฟอร์นิเจอร์

หมวดหมู่ธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ

ลักษณะกิจการ : ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

บทนำ

-

โปรโมชั่น