พัณณ์ชิตา ชุณห์วิสิทธิกิจ(แตงโม)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 1/52 ม.4 ถนนสันป่าฝ้าย ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

ห้างทองนริศรา

หมวดหมู่ธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ

ลักษณะกิจการ : จำหน่ายนาฬิกาและทอง เพชรและเครื่องประดับ

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-