รุ่งนภา วงค์คม(แหม่ม)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 214/1 ม.6 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ธุรกิจ

เอ็มเฟอร์นิเจอร์

หมวดหมู่ธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ

ลักษณะกิจการ : รับสั่งทำ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

บทนำ

-

โปรโมชั่น