ความหวังของเศรษฐกิจไทย ... และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ชื่อ ‘YEC' 19 ตุลาคม 2560

สัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันมีโอกาสไปร่วมสัมภาษณ์น้องๆ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือกลุ่ม YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) ของหอการค้าฯ ในการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 3 หรือ SEED 3 ค่ะ

คำว่า SEED ย่อมาจากคำว่า Sufficiency Economy Enterprise Development ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้กับตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

หัวเรือหลักในการจัดงาน SEED ในทุกๆ ปี ก็คือหอการค้าไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นองค์กรเอกชนที่มีบทบาทเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศแล้ว องค์กรนี้ยังมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะบ่มเพาะสิ่งดีๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้กลับไปสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเองและเมืองไทยของเราให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 5 วันของการอบรม เรียกได้ว่าเข้มข้นเป็นอย่างมากเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำแนะนำและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ไม่ว่าจะเป็นท่าน รมต.กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ซึ่งท่านเป็นคนริเริ่มการอบรม SEED ขึ้นมาในช่วงที่ยังไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี) คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโสหอการค้าไทย และหัวหน้าทีมภาคเอกชนโครงการสานพลังประชารัฐ คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

และเพราะความเก่งอย่างเดียวคงไม่พอ.. หอการค้าฯ จึงได้สอนนักธุรกิจรุ่นใหม่เหล่านี้อยู่เสมอๆ ว่า เก่งแล้วต้องดี และต้องดูแลสังคมที่เราอยู่ด้วย

ดังนั้น สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของการอบรมก็คือการมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาผสานกับความรู้ในการทำธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และบริหารองค์กรในท้องถิ่นตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจเรียกได้ว่า หลักสูตร SEED เป็นความตั้งใจของหอการค้าฯ ที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ชั้นเยี่ยมให้กับทั้ง 77 จังหวัด เพื่อให้เติบโตเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพ และเติบใหญ่เป็นนักรบเศรษฐกิจของประเทศ

หากพูดกันแบบเปรียบเปรย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่การให้ปลาหรือให้อาหาร แต่เป็นการสอนให้รู้จักวิธีหาปลา และวิธีหาอาหารได้ด้วยตนเอง.. อย่างแท้จริง

ขอชื่นชมหัวใจทุกดวง.. ที่ทำให้โครงการ SEED ประสบความสำเร็จในทุกๆ ปี และขอเป็นกำลังใจให้กับ น้องๆ YEC ในการนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาท้องถิ่นตัวเอง

เพราะบ้านของเรา.. เราต้องดูแล

กรรมการผู้จัดการ
เจ.เอ็ม.คาตาลิสท์, ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารครบวงจร