สัมมนาหอการค้าไทยทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 พฤศจิกายน 2560

ตัวแทน YECหอการค้าจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าไทยทั่วประเทศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560