ร่วมกิจกรรม สภากาแฟครั้งที่ 2 24 พฤศจิกายน 2560

ว่าที่ร้อยตรี พชร อินต๊ะปัน เป็นตัวแทน YEC เข้าร่วมสภากาแฟครั้งที่ 2
ซึ่งเป็นการพบปะกันเพื่อแจ้งข่าวสารของหน่วยงานราชการ เอกชน ทั้งจังหวัดลำพูน
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน หอการค้าจังหวัด และตัวแทนภาคเอกชน