วันคล้ายวันเกิดคุณณรงค์ ธรรมจารีและพิธีเปิดศูนย์ไอทีหมูอินเตอร์กรุ๊ป 27 ธันวาคม 2560

คณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดลำพูน(YEC) ร่วมแสดงความยินดีกับคุณณรงค์ ธรรมจารี ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน ในโอกาสเปิดศูนย์ไอที หมูอินเตอร์กรุ๊ปและวันคล้ายวันเกิดคุณณรงค์
#YecLamphun #หอการค้าจังหวัดลำพูน

Follow LINE: @yeclamphun
Follow Facebook: https://www.facebook.com/yeclamphun/
WebSite: http://www.yeclamphun.com/