พิธีเปิดแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท สาขาบ้านแซม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 02 2561

สมาชิกYecลำพูนร่วมพิธีเปิดแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท สาขาบ้านแซม อ.ป่าซาง (สาขาที่ 10) ของน้องไอซ์ซึ สมาชิกYecลำพูน

แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท มอบเงินสนับสนุนรพ.ป่าซาง เป็นเงิน 150,000 บาท

ขอให้กิจการรุ่งเรือง ยอดขายปังๆ เฮง เฮง เฮง ขยายสาขา 11 12 ... เพิ่มทุกปีจ้า