คลินิคผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECหอการค้าจังหวัดลำพูน 14 2561

คลินิคผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECหอการค้าจังหวัดลำพูน (YECลำพูน) ในรูปแบบ Coffee Talk

เชิญคุณหนุ่มและคุณจอยผู้สอบบัญชีผู้มีประสบการณ์ด้านการบัญชีกว่ายี่สิบปี ให้ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องระบบบัญชี แนวทางการปรับระบบบัญชีให้ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติ การวางแผนด้านภาษีและตอบข้อสงสัยด้านงานบัญชีของแต่ละกิจการในเชิงลึกเพื่อปรับตัวให้ทันในยุค 4.0

ขอขอบคุณหนุ่มและจอยที่สละเวลามาให้ความรู้ ให้คำปรึกษาน้องๆYecลำพูนในครั้งนี้ และขอจองตัวไว้มาจัดสัมมนาอย่างเป็นทางการ ให้น้องๆYecในแต่ละคลัสเตอร์ในเรื่องของระบบบัญชีในเชิงลึกในแต่ละหมวดธุรกิจในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณน้องต้น Wake upสมาชิกYecลำพูน เอื้อเฟื้อสถานที่ในการ Coffee talk ในครั้งนี้
#YecLamphun #YecConnect #YecClinic #EntrepreneurClinic #AccountingSystem #ร่วมด้วยช่วยกันโต #มากกว่าธุรกิจคือมิตรภาพ