YEC Tea Talk ครั้งที่ 1 05 ตุลาคม 2561

YEC Tea Talk และพิธีลงนาม MOU ระหว่างหอการค้าจังหวัดลำพูนและธนาคารออมสิน

โดย วิทยากรที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ 30 ปีแบบเจาะลึก
คุณณรงค์ ธรรมจารี ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน & CEO หมูอินเตอร์ กรุ้ป
“จากชีวิตติดลบ สู่พันล้าน”
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ หมูอินเตอร์กรุ้ป (หน้า อบจ.ลำพูน)