สัมมนานักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดลำพูน รุ่นปี 2562 21 พฤศจิกายน 2561

การสัมมนาและต้อนรับสมาชิกใหม่ YEC รุ่น 2562
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่