YEC Coffee Talk แบ่งปันความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ 18 ธันวาคม 2561

การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์และการทำโครงการจัดสรร
โดยคุณ ธนวัฒน์ วลัยรัตน์
ชี้ให้เห็นถึงโอกาส ความเป็นไปได้ แบ่งปันประสบการณ์และทริค รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
วันอังคารที่ 18/12/2561
เวลา 10.30 น - 12.00 น
กาแฟ wake up ลำพูน