การประชุมYecประจำเดือนพฤษภาคม 2562 21 2562

การประชุมYecประจำเดือนพฤษภาคม 2562
- Yec talk วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจำกัด ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้สมาชิก
- ประธาน Yec คุณธนบูรณ์ อิ่นแก้วอำลาตำแหน่งเนื่องจากหมดวาระในปีนี้
- ดำเนินการประชุมเพื่อนำเสนอผู้สมัครและแนวทางในการเลือกตั้งประธานYec
-#YecLamphun #ร่วมด้วยช่วยกันโต