YEC ร่วมกิจกรรมในวันบริจาคโลหิตโลก หาการค้าจังหวัดร่วมกับกาชาดจังหวัดลำพูน 21 2562

หอการค้าจังหวัดลำพูนร่วมกับกาชาดจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามนโยบายของหอการค้าไทยที่รณรงค์ทั่วประเทศ
หอการค้าจังหวัดลำพูนยังได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท ให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมกับชมรมช่างตัดผมลำพูน บริการตัดผมแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิตในงานฟรี

http://www.yecconnect.com/
#ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดลำพูน #YecLamphun #หอการค้าจังหวัดลำพูน #YecConnect #ร่วมด้วยช่วยกันโต