การประชุมYecลำพูนประจำเดือนมิถุนายน 21 2562

20 มิถุนายน 2562 เวลา 18.30 น. ตลาดจตุจักรลำพูน

ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและเจ้าของตลาดลำพูนจตุจักร ตลาดที่ใหญ่และสะอาดที่สุดในลำพูน เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ แนวคิดในการทำงาน แนวโน้มของเมืองลำพูนให้แก่สมาชิกYec

พิธีแต่งตั้งประธานคนใหม่ คุณ ธารนันท์ น้าประธานสุข โดยมีวาระปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562-2563 เพื่อสร้างระบบของYecให้เข้มแข็งเป็นระบบ ชัดเจนและแข็งแกร่ง
ป.ล
ขอขอบคุณน้องแจง ที่ประสานเชิญวิทยากรและขอบคุณตลาดจตุจักรลำพูนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ประชุมครั้งนี้

http://www.yecconnect.com/
#ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดลำพูน #YecLamphun #หอการค้าจังหวัดลำพูน #YecConnect #ร่วมด้วยช่วยกันโต