ประชุมใหญ่ YEC LAMPHUN ประจำไตรมาส 2 22 2566

ผ่านมาแล้ว 2 ไตรมาส กับการทำงานร่วมกันใน YEC LAMPHUN ทุกๆโครงการ ยังคงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่และเศรษฐกิจลำพูนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไป โดยที่พวกเราจะร่วมกันขับเคลื่อนสิ่งเหล่านั้นด้วยพลังและความสุข
ขอบคุณบรรยากาศอบอุ่น สบายๆ แม้จะมีหลายวาระ แต่คณะทำงานทุกๆฝ่าย ต่างเตรียมพร้อมด้านข้อมูลมาอย่างดี ทุกอย่างกระชับและได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
***************************************************
#แจ้งความคืบหน้างานวิ่งYEC จะสรุปวันจัดอีกครั้ง ซึ่งการจัดงานวิ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวลำพูนมากขึ้น โดยประธาน คุณเกศรินทร์ กุณาวงค์
#แจ้งความคืบหน้างานลำไยและเกษตรแฟร์ รวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิก เพื่อหาแนวทางการจัดงานให้มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในลำพูนให้มากยิ่งขึ้น การประกวดธิดาลำไย และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน
#ดูงานโรงงานมาม่าและโรงงานB-Garlic ซึ่งจะเข้าดูงานในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เพื่อให้พวกเราได้เห็นกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีด้านการผลิต ดูแลโดยทีม Pitching
#งานsportday จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสุข ดูแลโดยทีม Connection
#แจ้งเริ่มใช้งานYECLamphunApp การอัพเดตข้อมูลเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ และอัพเดทสิทธิประโยชน์ TCC connect ดูแลโดยทีม Member
#แจ้งงานSeedสัญจร งานสานฯภาคต่างๆ การเข้าร่วมเพื่อสร้าง connection ด้านธุกิจให้เพิ่มมากขึ้น โดยประธาน คุณเกศรินทร์ กุณาวงค์
#สรุปการดูงานThaiflex ทางคณะได้เข้าดูงานที่จัดขึ้นในวันที่ 26-27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มาสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการดูงานครั้งนี้และข้อควรปฏิบัติในการดูงานครั้งถัดไป ดูแลโดยทีม Pitching