พิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดลำพูน 23 2566

16 พฤษภาคม 2566
ตัวแทน YEC Lamphun นำโดยคุณ เกศรินทร์ กุณาวงค์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ผลิตและพัฒนากำลังคนสายงานออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดลำพูน
#yeclamphun