กิจกรรมบริจาคโลหิต 27 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566
หอการค้าจังหวัดลำพูน ,YEC Lamphun ,บริษัทในเครือหมูอินเตอร์ ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลลำพูน ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

ในการนี้ ตัวแทน YEC Lamphun ,พนักงานบริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (หมูอินเตอร์) และบริษัทในเครือ พร้อมทั้งคณะตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยมีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 59 ราย เป็นปริมาณโลหิต 21,850 ซีซี
ผู้บริจาคดวงตา 10 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ 10 ราย และผู้บริจาคร่างกาย 2 ราย
#บริจาคโลหิต 1 ถุง #ช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต

“ สิ่งเล็กๆ ของผู้ให้ ที่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ ต่อชีวิต ต่อลมหายใจ ต่อครอบครัวของ ผู้รับ “
ณ ห้องประชุมบริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ระหว่างเวลา 9:00 - 12:00 น.