YEC Lamphun Visit Day No.1 มาม่า 30 2566

YEC Lamphun Visit Day No.1
At MAMA

กว่าจะมาเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่เป็นที่รู้จัก มีความเป็นมาอย่างไร มีกระบวนการผลิตอย่างไร ?
วันนี้พวกเรา YEC Lamphun มีโอกาสได้รับฟังถึงความเป็นมาและเข้าเยี่ยมชมทุกกระบวนการผลิต ที่ทำให้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าได้ถึง 2.9 ล้านชิ้นต่อวัน

ในโอกาสนี้ YEC Lamphun ต้องขอขอบคุณบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ มาม่า จังหวัดลำพูน ที่ให้โอกาสพวกเราทั้ง 53 ชีวิตได้เข้ามาศึกษาดูงาน และคำอธิบายจากวิทยากร ทำให้พวกเราได้เห็นถึงกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และขอขอบคุณทีม pitching ของ YEC Lamphun สำหรับการจัดสรรโครงการดีๆแบบนี้