พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ ลำพูน ฮีลลิ่ง ทาวน์ 01 2566

คุณเกศรินทร์ กุณาวงค์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดลำพูน (YEC ลำพูน) และตัวแทน ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ ลำพูน ฮีลลิ่ง ทาวน์

โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองลำพูน, ลำพูนซิตี้แลป และบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด

การร่วมมือกันในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อนำจุดเด่นของลำพูน มาต่อยอด ส่งเสริม และเป็นประโยชน์ต่อคนลำพูนมากขึ้น
โดยเน้นการทำให้เกิดพื้นที่ “สุขกาย สบายใจ” เริ่มจากการปรับปรุงทัศนียภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงพื้นที่ให้ลำพูนเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าเดิน รวมถึงส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ ให้ลำพูนเป็นพื้นที่เพื่อการเยียวยา เป็นเมืองที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน