นโยบายความเป็นส่วนตัว การแนะนำ YEC Lamphun ( "บริษัท"หรือ"เรา" ) เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณและเราต้องการให้แน่ใจว่าคุณทราบว่าข้อมูลใดที่เราตั้งใจจะเก็บไว้และวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลที่คุณให้กับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทของข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากบุคคล (เรียกรวมกันว่า “ ผู้ใช้” หรือ “ คุณ”) ที่เข้าชมเว็บไซต์และไซต์มือถือและแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับ Young Entrepreneur Council (เรียกรวมกันว่า “ ไซต์ ” ของเรา) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ใช่จำกัดที่ http://www.yecconnect.com ผู้ใช้ของคอมมูนิตี้สมาชิกหรือเครือข่ายที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา (แต่ละกลุ่มเรียกว่า “ คอมมูนิตี้” และเรียกรวมกันว่า “ คอมมูนิตี้”) ไม่ว่าผู้ใช้ดังกล่าวจะเป็นสมาชิกของคอมมูนิตี้หรือไม่ก็ตาม (“ สมาชิกคอมมูนิตี้”) และแนวปฏิบัติของเราในการรวบรวม ใช้ รักษา ปกป้อง และเปิดเผยข้อมูลนั้น หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดส่งคำถามไปที่ jakthong28@hotmail.com (“ ช่องทางติดต่อคอมมูนิตี้”) โดยระบุหัวเรื่องว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลที่เรารวบรวมจากผู้ใช้: โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ และวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าว หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายและหลักปฏิบัติของเรา อย่าใช้ไซต์ของเรา หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้ไซต์ของเรา คุณจะถูกขัดขวางไม่ให้ใช้การเป็นสมาชิกคอมมูนิตี้ของคุณ โดยการเข้าถึงหรือใช้ไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว (ดูการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) การใช้งานไซต์ต่อไปของคุณหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายเป็นระยะเพื่อรับการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เป็นนโยบายของเราที่จะโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในหน้านี้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับวิธีที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านประกาศในหน้าแรกของไซต์ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลง วันที่แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครั้งล่าสุดระบุไว้ที่ด้านบนของหน้า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีที่อยู่อีเมลที่ใช้งานและสามารถจัดส่งได้และเป็นปัจจุบันสำหรับคุณ และสำหรับการเยี่ยมชมไซต์ของเราเป็นระยะ ๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หากสมาชิกภาพของคุณกับบริษัทไม่มีการใช้งานและคุณยุติการใช้งานไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันจะมีผลบังคับใช้กับการรักษาข้อมูลของคุณ ข้อกำหนดการใช้งาน การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์อย่างเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิก จรรยาบรรณของสมาชิก การเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และข้อกำหนดในการต่ออายุหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเรา เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไซต์ของเราและการเป็นสมาชิกคอมมูนิตี้โดยทั่วไปไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีให้ข้อมูลใด ๆ กับหรือบนเว็บไซต์ เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี อย่าใช้หรือให้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือบนหรือผ่านคุณสมบัติใด ๆ หรือพยายามลงทะเบียนเป็นสมาชิกคอมมูนิตี้ ทำการซื้อใด ๆ ผ่านทาง ไซต์ ใช้คุณลักษณะการแสดงความคิดเห็นแบบโต้ตอบหรือแบบสาธารณะของไซต์ หรือให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณแก่เรา รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือชื่อหน้าจอหรือชื่อผู้ใช้ใดๆ ที่คุณอาจใช้ หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่มีการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลนั้น jakthong28@hotmail.com โดยมีหัวเรื่องว่า “COPPA” ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณและวิธีที่เรารวบรวม เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทจากและเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล: เรารวบรวมข้อมูลนี้: ข้อมูลที่คุณให้กับเรา ข้อมูลที่เรารวบรวมบนหรือผ่านไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกคอมมูนิตี้ อาจรวมถึง: คุณตกลงว่าเราอาจโทร ส่งอีเมล หรือสื่อสารกับคุณเป็นระยะๆ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกหรือการใช้ไซต์ของคุณ และเพื่อให้ข้อเสนอของผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ของการสื่อสารใดๆ และทั้งหมดดังกล่าว คุณไม่ได้คาดหวังความเป็นส่วนตัวอย่างสมเหตุสมผลระหว่างการโทรเหล่านั้น แท้จริงแล้วคุณยินยอมให้เราใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการบันทึกการโทรหรือการสื่อสารดังกล่าวทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่าเราจะขอหรือแนะนำแยกต่างหากเกี่ยวกับการโทรหรือการสื่อสารดังกล่าวเพื่อขอความยินยอมในการบันทึกการโทรหรือการสื่อสารดังกล่าว รวมถึงในขอบเขต ที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการโทรหรือการสื่อสารดังกล่าว นอกจากนี้ คุณรับทราบและตกลงว่า ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ ในขณะที่คุณนำทางและโต้ตอบกับไซต์ของเรา เราอาจใช้เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ การกระทำการเรียกดู และรูปแบบ รวมถึง: นอกจากนี้ เรายังอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไป และในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือบริการออนไลน์อื่น ๆ (การติดตามพฤติกรรม) ไซต์อาจไม่ปฏิบัติตามการตั้งค่า Do Not Track แม้ว่าจะถูกเลือกไว้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณก็ตาม ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือเราอาจรักษาหรือเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมด้วยวิธีอื่นหรือได้รับจากบุคคลที่สาม ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงไซต์ของเราและให้บริการที่ดีและเป็นส่วนตัวมากขึ้น รวมถึงช่วยให้เราสามารถ: การใช้เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม เนื้อหาหรือแอปพลิเคชันบางอย่าง รวมถึงโฆษณา บนเว็บไซต์ให้บริการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้โฆษณา เครือข่ายโฆษณาและเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้ไซต์ของเรา ข้อมูลที่พวกเขารวบรวมอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจรวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไป และในเว็บไซต์ต่างๆ และบริการออนไลน์อื่นๆ พวกเขาอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการโฆษณาตามความสนใจ (ตามพฤติกรรม) หรือเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายอื่นๆ แก่คุณ เราไม่ได้ควบคุมเทคโนโลยีการติดตามของบุคคลที่สามเหล่านี้หรือวิธีการใช้งาน หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับโฆษณาหรือเนื้อหาที่เป็นเป้าหมายอื่นๆ คุณควรติดต่อผู้ให้บริการที่รับผิดชอบโดยตรง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณเลือกไม่รับโฆษณาที่ตรงเป้าหมายจากผู้ให้บริการหลายราย โปรดดูตัวเลือกเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณ เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณหรือที่คุณให้กับเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราและของบุคคลที่สามที่คุณอาจสนใจ หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ โปรดส่งอีเมลแจ้งไปยัง Community Contact ผ่านทาง jakthong28@hotmail.com โดยมีหัวเรื่องว่า “Vendor Network Program Opt-Out” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตัวเลือกเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเพื่อให้เราสามารถแสดงโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายของผู้โฆษณาของเรา แม้ว่าเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ หากคุณคลิกหรือโต้ตอบกับโฆษณา ผู้โฆษณาอาจถือว่าคุณตรงตามเกณฑ์เป้าหมาย การเปิดเผยข้อมูลของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา และข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลใดๆ โดยไม่มีข้อจำกัด เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมหรือที่คุณให้ไว้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้: เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: ตัวเลือกเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะให้ทางเลือกแก่คุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรา ต่อไปนี้เป็นกลไกบางอย่างที่คุณสามารถใช้ได้ในการควบคุมข้อมูลของคุณ: เราไม่ได้ควบคุมการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลของคุณโดยบุคคลที่สามเพื่อให้บริการโฆษณาตามความสนใจ อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจให้ทางเลือกแก่คุณในการเลือกที่จะไม่ให้มีการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ คุณสามารถยกเลิกการรับโฆษณาที่ตรงเป้าหมายจากสมาชิกของ Network Advertising Initiative (“ NAI “) บนเว็บไซต์ของ NAI แม้ว่าคุณอาจสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารบางอย่างจากเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน ปัญหาการเรียกเก็บเงิน การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ การละเมิดข้อมูล และการแจ้งเตือนอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของคุณ คุณสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนได้โดยการลงชื่อเข้าใช้ไซต์และไปที่หน้าโปรไฟล์บัญชีของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราทราบ คุณยังสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อของคอมมูนิตี้ที่มีหัวเรื่องว่า “เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อขอการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา เราไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เว้นแต่จะลบบัญชีผู้ใช้และการเป็นสมาชิกของคุณด้วย เราอาจไม่รองรับคำขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล หากเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ หรือตามความเห็นของเรา ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลใดๆ ที่อาจเก็บไว้ในเทปสำรองข้อมูลได้ เนื่องจากอาจไม่สามารถลบส่วนหนึ่งของเทปสำรองข้อมูลโดยไม่ทำลายข้อมูลสำรองทั้งหมด ความปลอดภัยของข้อมูล เราได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญเสียโดยไม่ได้ตั้งใจและจากการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่เบื้องหลังไฟร์วอลล์ ธุรกรรมการชำระเงินและรหัสผ่านจะถูกเข้ารหัสโดยใช้ SSL หรือเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เทียบเท่า หากคุณต้องการทราบเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่เราใช้ โปรดติดต่อผู้ติดต่อของคอมมูนิตี้ทางอีเมลโดยระบุหัวเรื่องว่า “แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม” ความปลอดภัยและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับคุณเช่นกัน เมื่อเราให้รหัสผ่านแก่คุณ (หรือที่คุณได้เลือกไว้) สำหรับการเข้าถึงบางส่วนของไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ เราขอให้คุณไม่แบ่งปันรหัสผ่านของคุณกับใคร เรายังแนะนำให้คุณเลือกรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกับไซต์ของเราและไม่ได้ใช้กับไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นใด น่าเสียดายที่การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งไปยังไซต์ได้ การส่งข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่รับผิดชอบต่อการหลีกเลี่ยงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในไซต์ ข้อมูลติดต่อ หากต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราที่: ที่อยู่ : 156 หมู่ 10 บ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 เบอร์โทรศัพท์ : 0957894553 Email : jakthong28@hotmail.com