เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบกระเช้าแสดงความยินดีและหารือกิจกรรมเพื่อจังหวัดลำพูน 22 ตุลาคม 2560

คุณอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เชิญตัวแทนYecหอการค้าจังหวัดลำพูนเข้าพบเพื่อหารือในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดลำพูนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในโอกาสนี้ในนามประธานและรองประธานYec จึงถือโอกาสแนะนำกลุ่มYecอละเป็นตัวแทนสมาชิกYecหอการค้าจังหวัดลำพูน มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าของสมาชิกYecลำพูนแก่ท่านผู้ว่าราชการเพื่อเป็นการแสดงความยินดีในการรับตำแหน่ง

ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการที่ให้ความไว้วางใจพวกเรา พลังคนรุ่นใหม่และให้โอกาสในการได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อบ้านเกิดเมืองนอน

#YecLamphun #ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดลำพูน #บ้านของเราเราต้องดูแล