นักธุรกิจในเครือ

ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2556 - 2557 โดยมี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ ได้มีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้ง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ เรียกว่า YEC ของหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้มีการเปิดตัวเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครั้งแรกในการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31 ที่จังหวัดตรัง ทั้งนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะสังกัดและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าไทย หรือหอการค้าจังหวัดในแต่ละจังหวัด

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

บริการเฉพาะกิจ

บริการรับเหมาก่อสร้าง

ประกันภัยและประกันชีวิต

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ไม่มีข้อมูลนักธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พาณิชย์

ยานยนต์

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

อาหารและเครื่องดื่ม

Software House