ปั่นปันบุญเพื่อน้องหมา วัดเวฬุวราราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 04 พฤศจิกายน 2560

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
ปั่นปันบุญ บริจาคอาหาร ข้าวสาร ยาและปัจจัยอีก 30,519 บาทเพื่อน้องสุนัขจรจัด วัดเวฬุวรารามและป้าแอ๊ดบ้านสุนัขจรจัด อ.แม่ทะ จ.ลำปาง