สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 30 พฤศจิกายน 2561

คณะตัวแทนสมาชิกYECลำพูนร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36
"85 ปี ทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน"
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561