ํYEC Coffee talkและการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 27 2562

กิจกรรม YEC coffee talk
ณ ห้องประชุมร้านกาแฟWake up
1.หัวข้อ อสังหาฯ 101 โดยนุ ประธานYECลำพูนเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆในวงการอสังหา แนวคิดและกลยุทธ์การวางแผนแบบเจาะลึก เวลา 14.30-17.00 น.
2.หัวข้อ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยน้องชมพู่ ผู้เชี่ยวชาญงานด้านHR และ Transformational Consultant /LEGO Serious play Facilitator / Coach เวลา 18.00-19.00 น.

การประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น.
วาระการประชุม
- แจ้งขั้นตอน วิธีปฏิบัติการใช้Application YEC Lamphun สะสมแต้ม การแจ้งข่าวสาร และการแจ้งกิจกรรมโปรโมชั่นกิจการของท่านสมาชิก
- แจ้งกิจกรรมประจำเดือนครึ่งปีแรก และข่าวสารต่างๆ
- แจ้งให้ทราบ ข่าวสารหอการค้า
- วาระอื่นๆ