YECลำพูน ร่วมใจดับไฟป่า 03 2562

2 เมษายน 2562
สมาชิกYecหอการค้าจังหวัดลำพูนร่วมบริจาคเงิน 5,000 บาท สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว
#YecLamphun #ดับไฟป่าเชียงดาว #จิตอาสา