รับมอบธงงานสานสัมพันธ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 03 2562

2 เมษายน 2562
สมาชิกYECลำพูนรับมอบธงงานสานสัมพันธ์ YEC North คร้งที่ 10 จากคุณบอลตัวแทนเจ้าภาพจัดงานYecอุตรดิตถ์ ซึ่งเราต้องไปป้องกันแชมป์ในฐานะแชมป์เก่า อิ อิ

โดยกิจกรรม Yec North จะมีในวันที่ 10-12 พ.ค. 2562 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีสมาชิกYec ทั่วภาคเหนือและทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมงานแล้วเกือบ 400 ท่าน
#YecNorth10 #YecLamphun