ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2561 03 2562

29 มีนาคม 2562
การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2561 หอการค้าจังหวัดลำพูนและการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 2562
#หอการค้าจังหวัดลำพูน #YecLamphun #Yecลำพูน #Yecร่วมด้วยช่วยกันโต