สภากาแฟจังหวัดลำพูนครั้งที่ 5/2566 23 2566

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2566) เวลา 07.00 น.
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ตัวแทน YEC Lamphun นำโดยคุณ เกศรินทร์ กุณาวงค์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูนครั้งที่ 5/2566 โดยมี ท่านสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
#YECLamphun