UPDATE ข่าวสาร ดูเพิ่มเติม

Grand Opening ร้าน ยะ-กาแฟ

เปิดร้านอย่างเป็นทางการสำหรับร้านยะกาแฟของบอลสมาชิก YEC ลำพูน
เปิดให้บริการ 7.00 น.-17.00 น.
พิกัด หน้าร้านกิ๊ฟแอนด์ทอย บ้านแป้น

การประชุมYecลำพูนประจำเดือนมิถุนายน

20 มิถุนายน 2562 เวลา 18.30 น. ตลาดจตุจักรลำพูน

ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและเจ้าของตลาดลำพูนจตุจักร ตลาดที่ใหญ่และสะอาดที่สุดในลำพูน เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ แนวคิดในการทำงาน แนวโน้มของเมืองลำพูนให้แก่สมาชิกYec

พิธีแต่งตั้งประธานคนใหม่ คุณ ธารนันท์ น้าประธานสุข โดยมีวาระปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562-2563 เพื่อสร้างระบบของYecให้เข้มแข็งเป็นระบบ ชัดเจนและแข็งแกร่ง
ป.ล
ขอขอบคุณน้องแจง ที่ประสานเชิญวิทยากรและขอบคุณตลาดจตุจักรลำพูนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ประชุมครั้งนี้

http://www.yecconnect.com/
#ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดลำพูน #YecLamphun #หอการค้าจังหวัดลำพูน #YecConnect #ร่วมด้วยช่วยกันโต

กิจกรรม ดูเพิ่มเติม

ตำแหน่งธุรกิจ ดูเพิ่มเติม

{{location_name}} {{location_surname}} ({{location_nickname}})


{{business_name}}

หมวดหมู่ธุรกิจ {{business_category}}

ลักษณะกิจการ {{business_type}}

ติดต่อ {{location_address}}