กฤษฎา กิติคุณกำจร(แบงค์)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : ติดร้านตำฟินน์ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

ร้านอาหารญี่ปุ่น ไคกัน และ กวินวอเตอร์ดริ้งค์

หมวดหมู่ธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะกิจการ : ร้านอาหารญี่ปุ่นไคกัน

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-