เกศรินทร์ กุณาวงค์(เก๋)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 77 ม.1 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180

ธุรกิจ

ไร่กุณา

หมวดหมู่ธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะกิจการ : เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

บทนำ

เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

โปรโมชั่น

สมาชิกYEC ลด 15%