เอกวิทย์ เจียรนัย(เอก)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 118/2 ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

สมพลการก่อสร้าง หจก.

หมวดหมู่ธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง

ลักษณะกิจการ : จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-