เอกวิทย์ เจียรนัย(เอก)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 118/2 ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

สมพลการก่อสร้าง หจก.

หมวดหมู่ธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง

ลักษณะกิจการ : จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด (ค้าปลีก)

บทนำ

เพจ สมพลการก่อสร้าง หจก.

โปรโมชั่น

-