สุภาภรณ์ ดวงวะนา(มิ๊นท์)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 33/4 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

2M ป๊อบคอร์น

หมวดหมู่ธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะกิจการ : ป๊อบคอร์น

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-