กันตพงศ์ ออประยูร(โม)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 135 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

ลำพูนจักษุคลินิก

หมวดหมู่ธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

ลักษณะกิจการ : แว่นตาและการรักษาดวงตา

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-