ธเนศวร์ จันทร์ขจรชัย(เอก)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : -

ธุรกิจ

หจก. มาวิน เกรท เอ็นจิเนียร์ริ่ง

หมวดหมู่ธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง

ลักษณะกิจการ : เต็นท์ งานเหล็ก งานเบาะเฟอร์นิเจอร์ เบาะรถยนต์ ผ้าใบ ประตูม้วนระบบเพลาสปริง-รอกโซ่-มอเตอร์ ฟองน้ำ หลังคา กันสาด งานเช่าเต็นท์ทั่วไป งานเช่าเต็นท์งานพิธี

บทนำ

จากเดิม ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวิน วิศวกรรม เริ่มเปิดกิจการตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 โดยคุณสายัณห์ จันทร์ขจรชัย งานรับเหมาก่อสร้างดำเนินกิจการเกี่ยวกับให้บริการ ครอบคลุม งานโครงสร้าง งานเหล็ก และงานเบาะเฟอนิเจอร์ และผ้าใบ ด้วยความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี
ปัจจุบัน เนื่องด้วยการให้บริการงานหลากหลายประเภทมากขึ้น จึงแบ่งส่วนการทำงานเป็น หจก. มาวิน เกรท เอ็นจิเนียร์ริ่ง โดยคุณธเนศวร์ จันทร์ขจรชัย โดยเริ่มดำเนินกิจการ จดทะเบียนการค้า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ปัจจุบันดำเนินกิจการต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

โปรโมชั่น

ยินดีประมานราคาตามชิ้นงาน