- -(เตย)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 86 หมู่ 3 ถนนรอบเมืองนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 เทศบาลเมืองลำพูน 51000

ธุรกิจ

พี เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

หมวดหมู่ธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ

ลักษณะกิจการ : ระบบปรับอากาศบ้านและระบบปรับอากาศโรงงาน

บทนำ

จำหน่าย ติดตั้ง ออกแบบ ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ทั้งแอร์บ้านและแอร์ระบบโรงงาน

โปรโมชั่น

-