พจนารถ หาญตระกูล(เตย)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 86 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

พี เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

หมวดหมู่ธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ

ลักษณะกิจการ : ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

บทนำ

จำหน่าย ติดตั้ง ออกแบบ ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ทั้งแอร์บ้านและแอร์ระบบโรงงาน

โปรโมชั่น

-