ขวัญฉัตร สุขเมืองนิทิกร(พริกแต้)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 168 หมู่2 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ธุรกิจ

สายเพชรการค้า

หมวดหมู่ธุรกิจ : พาณิชย์

ลักษณะกิจการ : จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-