อดิศักดิ์ หมื่นอภัย(อั๋น)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 86/9 ม.1 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ธุรกิจ

ร้านผ้าเมตรถูกที่สุดในภาคเหนือ

หมวดหมู่ธุรกิจ : พาณิชย์

ลักษณะกิจการ : จำหน่ายผ้าเมตร : ผ้าเมตรเริ่มต้น 25 บาท

บทนำ

ร้านผ้าเมตรถูกที่สุดในภาคเหนือ

โปรโมชั่น

-