ปวีณา คงเมือง(แพ็ท)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 57/3 หมู่ 17 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

จับใจ คาเฟ่

หมวดหมู่ธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะกิจการ : ขายเครื่องดื่ม ที่ปรึกษาทางใจ

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-