พิทักษ์พงษ์ ชมเมือง(ปอ)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 93/66 หมู่5 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง เชียงใหม่

ธุรกิจ

บังผัน ชูวส์

หมวดหมู่ธุรกิจ : พาณิชย์

ลักษณะกิจการ : ขายปลีกและขายส่ง

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-

บัวผัน ชูวส์ (ตลาดลำพูนจตุจักร)

หมวดหมู่ธุรกิจ : พาณิชย์

ลักษณะกิจการ : รองเท้า ขายปลีกและขายส่ง

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-