น้ำเพชร มาลีเพ็ญ(มด)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 380 หมู่ 18 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

ธุรกิจ

เอ็น ที เค ออยล์ 2004 บจก.

หมวดหมู่ธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ

ลักษณะกิจการ : สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ป่าสัก (ใกล้แยกลิ้มเม่งจั้ว)

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-