เกียรติขจร ใจยาทา(เอส)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 140/2 หมู่15 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ธุรกิจ

หจก.ทรัพย์ธรณี เทคนิค

หมวดหมู่ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง

บทนำ

https://www.facebook.com/Subthorranee

โปรโมชั่น

-