กมลวรรณ จารีประสิทธิ์(จิ๊ฟ)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 231 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจ

กิตกมล บจก.

หมวดหมู่ธุรกิจ : พาณิชย์

ลักษณะกิจการ : KK24 ร้านสะดวกซื้อในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม

บทนำ

ขายปลีกสินค้าอุปโภค บริโภค

โปรโมชั่น

-