เจษฎา ศรีบุญวรกุล(เตอร์)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : เชียงใหม่บิสซิเนสพาร์ค CBP ซอย 6 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ธุรกิจ

Wolves Corporation

หมวดหมู่ธุรกิจ : Software House

ลักษณะกิจการ : EXPERT software development team We are software developing company based on Chiang Mai.

บทนำ

เราพัฒนาโปรแกรม Software ตามลักษณะกิจการและการดำเนินงานของลูกค้า ทำได้ทั้ง Website application, iOS, Android ตามเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท เราถือคติว่า Wolves never perform in a circus.

โปรโมชั่น

-