ณัฐวิทย์ คุโณปการพันธ์(เค๊ก)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 47,49 ถนนวังซ้าย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ธุรกิจ

เม่งฮวดเกษตร หจก.

หมวดหมู่ธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ

ลักษณะกิจการ : จำหน่ายวัสดุและเคมีทางการเกษตร ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-