ธัญญ์กวิน กนกวงศ์ภิวัฒน์(น้ำไอซ์)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 261 ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ธุรกิจ

ร้านออมบุญ

หมวดหมู่ธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ

ลักษณะกิจการ : ขายปลีกและขายส่งสังฆภัณฑ์ เครื่องพระ เครื่องครัว

บทนำ

-

โปรโมชั่น

-